Recanvis per a raig d'aigua per a FL

Cos de la vàlvula de retenció:

investigació ara
investigació ara