Orifici per raig d'aigua

Cos de la vàlvula de retenció:

investigació ara
investigació ara